Főoldal

Tüzek

Tűzoltoság

Tisztelt Olvasó!

 


Ezt a weboldalam saját kezűleg írtam html programozási nyelven!

Weboldalamban a tüzek fajtáit megelőzését és röviden a tűzoltóság történetét mutatom be.

Mi az a tűzvédelem?

 

A tűz nemkívánatos hatásainak csökkentését célzó
gyakorlat és tudomány.Magába foglalja a tűz felderítését, körülhatárolását oltását
és vizsgálatát, továbbá a veszélyeinek megelőzését,mint pl.
a hatását csökkentő rendszerek fejlesztését, gyártását,
tesztelését és alkalmazását.
Létesítmények esetében az építtetők, üzemeltetőkfelelősséggel tartoznak a létesítmény tervezési elírásoknak
megfelel építéséért és a jogszabályoknak megfelelő üzemeltetéséért.

Megelőző tűzvédelem!

Megelőző tűzvédelemTűzvédelmi műszaki leírás:

dokumentáció annak bizonyítására, hogy az épület tűz biztonsága a
jogszabályokban (és szabványokban) foglalt minimumnak megfelel
Főbb munkarészei:
• épület rendeltetése, szintszáma, tűzveszélyessége
• szerkezetek tűzállósága (füstgátlása)

http://tuzvedelem-munkavedelem.eu/wp-content/uploads/2011/11/tuzvedelem_megy.jpg

• tartószerkezetek (tervezett) tűzállósága
• tűzvédelmi egységekre bontás, tűzszakaszok
• tűzterhelés, oltóvíz, tűzoltó berendezések, hő- és
• füstelvezetés
• kiürítés, tűzjelzés, tűzoltási felvonulási út
• elektromos hálózat, villámvédelem stb

Megelőzés:


• éghető anyagokat helyettesítsük más, nem éghetőanyagokkal,
• szigeteljük el az égést lehetővé tevő anyagoktól (pl. neméghető bevonatokkal),
• csökkentsük lángra lobbanásuk valószínűségét gyulldási hőmérsékletük kémiai hatások útján történő növelésével
(égéskésleltetés).
Ha már a tűz fellépett:
• olyan kémiai tulajdonságú anyagok használata, amelyek lehetővé teszik az éghető anyag és az égést tápláló közeg egymástól való elválasztását,
• hűtik az égő anyagot, hogy annak hőmérséklete az anyag gyulladási hőmérséklete alá csökkenjék

sasd